070-2207547    info@housescout.nl

De grote vraag naar huizen en het beperkte aanbod maakt het voor starters een grote uitdaging om hun ideale woning te vinden. Een van de belangrijkste oorzaken is dat starters het een ongunstige periode vinden om een huis aan te schaffen vanwege de hoge prijzen. Bovendien zijn ze minder hoopvol over het aantal huizen dat wordt verkocht. Daardoor groeit het vertrouwen in de woningmarkt amper onder kopers en verkopers.

Om toch een eerste stap te kunnen maken op de woningmarkt komen er steeds meer alternatieve oplossingen voor het woonruimtetekort. In dit artikel bespreken we de trends die nu gaande zijn in de woningmarkt en geven we enkele oplossingen.

Deel woning verhuren

De afname van het vertrouwen in de woningmarkt is een trend die eind 2016 is ingezet. Aan woningbezitters en potentiële starters de vraag hoe de bestaande woningvoorraad beter benut zou kunnen worden, gelet op de krappe woningmarkt. Uit de Woonindex van ING blijkt dat starters niet persé een reguliere woning hoeven. Van de woningbezitters is 6% bereid een deel van het huis of buitenruimte te verhuren aan starters. Op een totaal van 4,3 miljoen woningen zou dat betekenen dat 250.000 extra woonruimten vrij zouden komen. Omgerekend komt dat op een nieuwbouwproductie van ruim vier jaren. Het op deze manier benutten van de bestaande huizenvoorraad zou dus een enorme impact kunnen hebben op de krappe huizenmarkt.

Ruim 71 procent van woningzoekers heeft aangegeven het huren of kopen van een leegstaand winkel- of kantoorpand als een aantrekkelijk alternatief te zien. Hoewel containerwoningen, 'Tiny houses' en verbouwde garages minder geliefd zijn, staat toch nog zo'n twintig tot vijftig procent van de starters daar neutraal tot heel positief tegenover. Weliswaar is het gebrek aan privacy een belangrijke reden waarom winkelpanden minder in trek zijn. Bij kantoorpanden wordt de locatie als een minpunt gezien, terwijl de beperkte oppervlakte bij containerwoningen, verbouwde garages en 'tiny' houses als minder aantrekkelijk wordt beschouwd.

Woning voor familie of vrienden

Woningbezitters die bereid zijn een deel van hun huis te verhuren, geeft als reden op dat ze extra inkomsten willen genereren. Als het gaat om het verhuren van een (deel van een) pand aan familie of vrienden, dan is zelfs 23 procent van de woningbezitters daartoe bereid. Maar er zijn ook woningbezitters die hun woning niet willen verhuren, onder meer vanwege de vrees voor verlies van hun privacy of omdat de woning niet geschikt is voor verhuur.

Omgebouwde zeecontainers

Een geheel ander alternatief zijn de zeecontainers, die omgebouwd worden tot woning en volledig op duurzame energie draaien. Net als bij een reguliere woning kun je zelf bepalen of de afwerking van gevelsteen, pleisterwerk of hout moet zijn, maar ook als het gaat om inrichting, sanitair en verlichting zijn er in principe net zo min beperkingen als bij een gewone bakstenen woning. Tot woning omgebouwde zeecontainers hebben geen aansluiting op gas, water of licht maar zijn veelal uitgerust met zonnepanelen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van hybridepanelen kan behalve licht ook warmte van de zon worden opgeslagen. Een verbinding met een warmtepomp zorgt ervoor dat de woning wordt voorzien van warm water, verkoeling in de zomer en verwarming in de winter.

Duurzame en betaalbare woningen

Omgebouwde zeecontainers zijn flexibele, duurzame en betaalbare woningen die je als bewoner onafhankelijk maken en geen zware hypotheek vereist. Dergelijke woningen kunnen ook worden ingezet in de toerismesector, bijvoorbeeld als bed & breakfast, maar zijn ook ideale opties als starterwoningen.

Woning gaan verhuren

Wil je een deel of een volledige woning gaan verhuren in Den Haag? Vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan met HouseScout. In dit gesprek geven wij je gedetailleerdere informatie over het verhuren van een woning en de mogelijke opbrengsten.