070-2207547    info@housescout.nl

Als eigenaar van een appartement betaal je maandelijkse of periodiek servicekosten. Deze servicekosten worden gebruikt voor bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw, schoonmaakkosten en collectieve verzekering en een bijdrage aan het reservefonds. Tijdens de jaarlijkse vaststelling van de begroting in de ledenvergadering wordt er samen met de andere eigenaars over de hoogte van de servicekosten beslist. Het bestuur van de vereniging van eigenaars zorgt voor de inning en verrekening van de servicekosten. Maar welke kosten mag je nu wel en niet doorberekenen aan de huurder?

 

 

 

Servicekosten voor de huurder

De huurder heeft een overeenkomst met de eigenaar van het appartement. Als verhuurder mag je niet zomaar alle servicekosten aan de huurder doorberekenen. De kosten die doorbelast gaan worden moeten als eerste in de huurovereenkomst zijn opgenomen en betreffen die kosten die direct gerelateerd zijn aan het gebruik van de woning of complex. De verhuurder mag ook geen winst maken op de doorbelaste service kosten. Hierbij valt te denken aan:

 • Schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten en liften
 • Kosten voor ontstopping/schoonmaak van afvoer en goten
 • Vegen van schoorstenen en afvoerkanalen
 • Glasbewaseming

Servicekosten voor de verhuurder

Kosten die een verhuurder niet mag doorbelasten zijn de wettelijke kosten die behoren bij het eigendom. Daarnaast mogen bepaalde kosten die in de servicekosten worden opgenomen niet worden doorbelast. Een aantal voorbeelden zijn:

 • onderhoud aan het complex, bv de liftinstallatie,  automatische deuren, verlichtingsinstallaties, blus- en drinkwaterinstallaties
 • reparaties aan de gemeenschappelijke voorzieningen, bestrating, schade door vernieling in de gemeenschappelijke ruimten
 • OZB
 • opstalverzekering
 • administratiekosten voor zover van toepassing op het beheer van de woonruimten
 • Alle bepalingen die vallen onder het Bouwbesluit, Bouwverordening en de Bouwvergunning vallen onder de kosten van de verhuurder. Als bijvoorbeeld in de Bouwvergunning is omschreven dat brandblussers aanwezig moeten zijn, dan mogen de kosten hiervoor niet worden doorberekend aan de huurders.
 • Onderhoud van CV en boiler

Meer weten over verhuur of beheer? Neem contact op met HouseScout voor een vrijblijvende afspraak.