070-2207547    info@housescout.nl

De komende drie jaar kunnen Europese vastgoedbeleggers op ongeveer 6% rendement rekenen. Volgens zakenbank UBS Asset Management (AM) ligt dit aan een tekort aan nieuwe aanbiedingen van vastgoed, schaarste op de huurmarkt, de politieke situatie en een sterk herstelde Europese economie. Hoe kun je als vastgoedbeheerder of particulier met een tweede woning in Den Haag hier optimaal van profiteren?

Logistiek en industrieel vastgoed

In hun Eurozone Real Estate Outlook geeft UBS AM aan dat vooral logistiek en industrieel goede investeringen zijn. Verwacht wordt dat deze twee sectoren de sterkste resultaten zullen laten zien, met ruim 6,8% als totaalrendement. Retailvastgoed zal de komende drie jaar zo’n 5,9% opbrengen, terwijl kantoorruimten goed zijn voor 5,3%. Aangenomen wordt dat Nederlandse vastgoedbeleggingen de beste prestaties zullen leveren, terwijl Portugal, Finland en Spanje vlak daar achteraan zitten.

15% meer investeringen in 2017

In 2017 investeerden beleggers meer dan 127 miljard euro in vastgoed, een recordhoogte qua investeringsvolume in Europees vastgoed. Dit betekende dat 15% meer in vastgoed was geïnvesteerd dan in 2016. Beleggers hadden vooral belangstelling voor logistiek en industrieel vastgoed. De interesse voor retailvastgoed bleek aanzienlijk minder, en wel 16% geringer dan voor logistiek en industrieel vastgoed.

Meer investeringen in Nederlands vastgoed

In Nederlands vastgoed werd maar liefst 41% meer geïnvesteerd dan in 2016. Volgens UBS zijn er grote veranderingen die de belangstelling voor Europees logistiek vastgoed verder zullen vergroten. Het betreft een investering van 700 miljard euro door het Trans-European Transport Network, bestemd om tegen het jaar 2030 de koppelingen op negen grensoverschrijdende netwerkcorridors aanzienlijk op te knappen.

Ook investeren in vastgoed in de Randstad is enorm hard toegenomen. Den Haag en omgeving, Amsterdam en Rotterdam blijven populair bij beleggers in vastgoed. In met name Den Haag is veel vraag naar woningen door met name expats. Steeds meer particulieren besluiten daarom hun huis te gaan verhuren.

Risico’s voor vastgoedbeleggers

Een andere verandering betreft het door de EU geleide initiatief om een digitale interne markt op te zetten, wat moet zorgen voor minder lokale belemmeringen voor klanten, die in het buitenland producten kopen. Vastgoedbeleggers lopen evenwel nog risico’s: de ruzie tussen Barcelona en Madrid die voor meer onrust in Spanje kan zorgen, een harde Brexit en het sneller afbouwen van de ECB-steun.

Retailvastgoed levert minder op

Winkels en retailvastgoedbeleggers profiteren niet noodzakelijk van een toename van het consumentenvertrouwen binnen Europa. Bijkans 90% van de aankopen vindt nog steeds in de winkel plaats, maar de opmars van e-commerce is niet te stoppen. Dat leidt ertoe dat marges en winsten van winkeliers onder druk blijven. De vraag naar vastgoed op de zogenaamde A-locaties blijft groot, met een aantrekkelijke rente, maar daarbuiten zal winkelvastgoed veel minder opleveren, aldus USB.

Advies en beheer bij woningverhuur

Heb je een woning gekocht voor de verhuur in Den Haag en wil je advies over hoe je dit het beste in de markt kan zetten om zo een juiste huurder te krijgen of heb je plannen hiertoe? HouseScout heeft jarenlange ervaring met huurders, verhuurders en beleggers en kent iedere straat in Den Haag.

Wij bemiddelen en beheren (indien nodig) zodat je geen zorgen hebt over je verhuurde woning. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismakingsgesprek.